Nederlands Français English

Beethoven "Complete works for fortepiano and cello" (Et'cetera)

Opvallend is de natuurlijke vertolking: je vergeet bijna dat er een musicus achter het instrument zit en daardoor lijkt het wel alsof Beethoven zelf tot je spreekt. De muziek staat voorop dus, maar van twee rasmuzikanten als Vermeulen en Springuel hadden we ook niet anders verwacht. (KLARA)

Het is niet alleen een perfecte illustratie van Beethovens stilistische ontwikkeling doorheen drie decennia maar ook een illustratie van het onbetwistbare meesterschap en de vlotte muzikaliteit van haar uitvoerders. (Klassiekezaken)

Hun naadloze samenspel onderscheidt zich door een grote ritmische precisie, waarmee ze de door Beethoven noodzakelijke energie als vanzelf lijken op te wekken. (Pianowereld)

Schumann-cd France Springuel and Jan vermeulen (Et'cetera)

Robert Schumann heeft ooit gezegd: "De missie van de kunstenaar is licht te sturen naar de diepte van het menselijk hart". Met deze pakkende vertolking van Schumanns innerlijke pijn is die missie alvast volbracht. Een magistrale opname! (Knack)

Schubert 'Complete works for fortepiano trio' (Et'cetera)

Busch, Springuel and Vermeulen set the example on how to interpret Schuberts first piano trio. A stunningly good album.(De Standaard)

Alles is voortdurend in beweging, het geheel trekt fris, beweeglijk, verbeeldingsvol en speels aan je voorbij. En, belangrijk in deze werken, het goede humeur overheerst... Schitterend is dat. (Klara)

Jan Vermeulen

+32 475 978307
info@janvermeulen.be

NIEUWS

- Triple-CD Ludwig Van Beethoven "Works for fortepiano 
  and cello" met France Springuel 5* bij KLARA'S 10

- NIEUW DUO: Jan Vermeulen en Veerle Peeters
  vierhandig fortepiano

- Dubbel-CD Schubert Trio's met Christine Busch en 
  France Springuel  5* bij KLARA'S 10

- september 2013 Release triple-cd
  Integrale werken van L. Van Beethoven
  voor pianoforte en cello:
  France Springuel en Jan Vermeulen


file://localhost/Users/hermanvanspauwen/Desktop/Jan%20Vermeulen/Foto's/fotoshoot092013%207.jpg  1ee5b65034ffb600419087dc690e7004.jpg